お使いのOS・ブラウザでは、本サイトを適切に閲覧できない可能性があります。最新のブラウザをご利用ください。

Evacuation of your family from Ukraine to Japan Providing Assistance|ご家族のウクライナからの日本避難ルート支援

Evacuation of your family from Ukraine to Japan Providing Assistance

We are deeply saddened to hear of the recent invasion to Ukraine and imagine your concern and anxiety for your family members in Ukraine. We hope that the situation will be brought to an end soon.
The YMCA was founded in London, England in 1844 and is one of the world’s largest humanitarian organizations. It serves approximately 65 million people in 120 countries and territories around the world. Immediately after the invasion to Ukraine, YMCA of Europe has been conducting relief activities in Ukraine and neighboring countries.
The YMCA of Japan will support you in bringing your family members and relatives to Japan by utilizing its global network and cooperation with YMCA of Europe.

Ⅰ We can provide the following support services YMCA staff/volunteers who provide support for evacuees on site will handle individual cases, take responsibility for them, and provide status reports and other information to the families.
Consultation and support for all of the following, 1-6, or pinpointing the situation is also available.

1.Securing transportation from the border in Poland and neighboring countries (Moldova and Romania), arranging homestays, providing daily necessities, etc. Age, physical condition, and other circumstances, if any, will be fully considered.
2.Assistance with visa application services in Warsaw and other neighboring countries. Preparation and support of visa application forms, identity documents, vaccination certificates, etc. on behalf of the applicant, accompaniment to Japanese embassies, support for PCR testing, etc.
3.Arrangement of airline tickets to Japan and sending of e-tickets. Transportation to the airport, and assistance with departure from Warsaw.
4.Support for preparation of documents required for entry into Japan on behalf of the applicant and provision of sample documents, etc.
5.Support for pick-up and drop-off in Japan Narita Airport or Haneda Airport, etc.
6.Support for daily life in Japan (support for daily life, Japanese language education, educational support for those who have children, etc., and referral to government agencies and other necessary agencies).

Ⅱ Special note 1.The above does not include mobility support within Ukraine, but YMCA also provides support activities within Ukraine, and cooperation is possible depending on the region and timing.
2.In principle, there is no charge for this service. For those who have financial need, YMCA will cover for travel expenses from a third country to Japan.
3.If we receive many requests at once, priority will be given to those who are elderly or have small children. Please understand that we may not be able to meet your request.

Ⅲ Terms and Conditions 1.Have a relative in Japan (a requirement for obtaining a short-stay visa)
2.A family member in Japan can act as a guarantor (requirement for obtaining a short-stay visa)
3.Have a valid Ukrainian passport
4.The evacuee himself/herself must have a smart phone or other means of communication and be able to keep track of his/her location (especially while traveling within Ukraine)
5.Japanese family members must be able to speak and write in English or Japanese and communicate with the YMCA of Japan via e-mail, SNS smoothly.
6.With permission, be able to interview and report on the evacuation situation after entering Japan.

For inquiries and applications, please contact
Japan YMCA Alliance tel03-5367-6640/090-3507-6809 
yokoyama.yuria@japanymca.org

Евакуація вашої родини з України до Японії Надання підтримки

Нам дуже сумно чути про недавнє вторгнення в Україну, і ми розуміємо вашу стурбованість та тривогу за членів своєї родини в Україні. Ми сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація закінчиться.
ХАМЛ, яка заснована в Лондоні, Англія, у 1844 році, є однією з найбільших гуманітарних організацій у світі. Вона обслуговує близько 65 мільйонів людей у 120 країнах і регіонах по всьому світу. Негайно після вторгнення в Україну ХАМЛ Європи здійснила заходи з надання допомоги в Україні та сусідніх країнах.
Використовуючи свою всесвітню мережу та співпрацю з ХАМЛ Європи, ХАМЛ Японії допоможе вам привезти членів своєї родини та родичів до Японії.

Ⅰ Ми можемо надати наступні послуги з підтримки Співробітники / волонтери ХАМЛ, які надають підтримку евакуйованим на місці, займатимуться окремими випадками, візьмуть на себе відповідальність, а також нададуть родинам звіт про стан справ та іншу інформацію.
Є також доступними консультація та підтримка з усіх перерахованих нижче пунктів 1-6 або точне визначення ситуації.

1.Забезпечення перевезення від кордону в Польщі та сусідніх країнах (Молдова та Румунія), організація проживання в сім’ях, забезпечення предметами повсякденного користування тощо. Будуть повністю враховані вік, фізичний стан та інші обставини, якщо такі є.
2.Допомога по оформленню візи у Варшаві та інших сусідніх країнах. Підготовка та підтримка з оформлення візових анкетам, посвідчень особи, довідок про щеплення тощо від імені заявника, супровід до посольств Японії, підтримка з ПЛР-тестуванням тощо.
3.Оформлення авіаквитків до Японії та надсилання електронних квитків. Транспортування до аеропорту та допомога з відправленням з Варшави.
4.Підтримка щодо підготовки необхідних для в’їзду в Японію документів від імені заявника, надання зразків документів тощо.
5.Надання пдтримки під час посадки та висадки в аеропортах Японії Наріта або Ханеда тощо.
6.Підтримка у повсякденному житті в Японії (підтримка у повсякденному житті, навчанні японської мови, освітня підтримка для тих, у кого є діти, тощо, а також направлення до державних установ та інших необхідних агенцій).

Ⅱ Особлива примітка 1.Вищезазначене не включає підтримку щодо транспортування в межах Україні, але ХАМЛ також надає послуги підтримки в Україні, тому співпраця можлива залежно від регіону та часу.
2.Зазвичай плата за цю послугу не стягується. Для тих, хто має фінансові потреби, ХАМЛ покриє витрати на поїздку до Японії з третьої країни.
3.Якщо ми отримаємо багато запитів одночасно, пріоритет надаватиметься літнім людям або тим, хто має маленьких дітей. Зрозумійте, будь ласка, що може статися так, що ми не зможемо задовольнити ваш запит.

Ⅲ Правила та умови 1.Наявність родича в Японії (вимога для отримання короткострокової візи)
2.Родич у Японії може виступити в якості гаранта (вимога для отримання короткострокової візи)
3.Наявність дійсного українського паспорта
4.Сам евакуйований повинен мати смартфон або інший засіб зв’язку та вміти відстежувати своє місцезнаходження (особливо під час подорожі в межах Україні)
5.Члени родини з Японії мають бути в змозі говорити та писати англійською чи японською мовами, а також безперешкодно спілкуватися з ХАМЛ Японії за допомогою електронної пошти та SNS.
6.З вашого дозволу, після в’їзду в Японію, мати можливість пройти співбесіду та розповісти про ситуацію з евакуацією.

Із запитами та заявками звертайтеся, будь ласка, до Альянсу ХАМЛ Японії
за телефоном: 03-5367-6640 / 090-3507-6809, 
електронною поштою: yokoyama.yuria@japanymca.org

日本YMCA同盟では、ご家族をウクライナから日本に呼び寄せる方々に現地・第三国から日本への安全な避難を、グローバルネットワークを活用して支援します

この度のウクライナ侵攻について、皆様のウクライナにおられるご家族へ心配・不安を想像し、私たちは胸を痛めています。一日も早い、終息を願います。
YMCAは1844年にイギリス・ロンドンで創立された世界最大級の人道支援団体です。
世界120の国と地域で約6500万人が活動しています。ウクライナ侵攻直後から、ヨーロッパYMCAでは、ウクライナ及び近隣諸国で救援活動を行っています。
日本YMCA同盟では、ヨーロッパYMCAとグローバルネットワークを活用し、連携によって、皆様のご家族・関係者の日本への呼び寄せを支援いたします。

【提供できる支援内容】 現地で避難者支援を行うYMCAのスタッフ・ボランティアが、個別ケースに対応し、責任を持って対応し、状況の報告等をご家族に行います。
下記、1~6のすべて、あるいはピンポイントでの相談と支援も可能です。

1.ポーランドを中心に、近隣諸国(モルドバ・ルーマニア)での国境からの移動確保、ホームステイアレンジ、生活用品等の提供。年齢、体調、その他の事情がある場合、十分に考慮する。
2.ポーランドを中心に、近隣諸国でのビザ申請業務支援。ビザ申請書、身元保証書、ワクチン接種証明書等の作成代行・サポート、大使館同行、PCR検査対応等を行う。
3.日本までの航空券手配とe-ticketの送付。空港までの送迎、出国支援を行う。
4.日本入国時に必要な書類の作成代行・見本提供等のサポートを行う。
5.日本での出迎えを支援する。成田空港または羽田空港他。
6.日本での生活支援(生活に関わる支援、日本語教育、お子様がおられる場合の教育支援等の相談。行政その他、必要期間への橋渡し等)を行う。

【特記事項】 1.上記にはウクライナ国内での移動支援は含めていませんが、ウクライナ国内でもYMCAは支援活動を行っており、地域・タイミングに応じて連携は可能です。
2.費用は原則無料です。経済的に必要な方については、第三国から日本までの渡航費用についても支援いたします。
3.一度に多くのリクエストを頂いた場合、高齢者や小さなお子さんがおられる等の方を優先いたします。希望に添えない場合はご了承ください。申し訳ありません。

【提供にあたって(条件)】
1.日本に親族がいること(短期滞在ビザの取得要件)
2.日本側家族が身元保証人になれること(短期滞在ビザの取得要件)
3.ウクライナの有効なパスポートをもっていること
4.避難者本人がスマートフォンなどを持ち、連絡が取れ、位置情報(特にウクライナ国内移動中)が把握できること
5.日本側家族が、英語または日本語が日常会話・文章作成等が可能で、日本YMCA同盟とメール、SNS等で連絡が取れること。
6.許諾の上、避難状況等について日本入国後にインタビューやレポートが可能であること。


相談・申し込み方法:
日本YMCA同盟
tel03-5367-6640/090-3507-6809
yokoyama.yuria@japanymca.org

See the Attached PDF. 詳しくはPDFをご覧下さい。

Ukrainian ウクライナ語

日本語

English 英語お問い合わせ先
名称 公益財団法人 日本YMCA同盟
所在地 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町2番11号[地図]
電話番号 03-5367-6640(代表)
FAX番号 03-5367-6641
メール お問い合わせフォームをご利用ください。